Ο Σύλλογος

"Αλέξανδρος", Πόντος

Δείτε το Πρόγραμμα των μαθημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τους Χορηγούς του Συλλόγου μας.