Υλικό

Αριδαία, Αλέξανδρος 2010

Φωτογραφίες από Παραστάσεις και Εκδηλώσεις, Βίντεο και Τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.