Φωτογραφίες

Αναπολήσεις, 2006


Ευετηρία, 2007


Της Φύσης και του ‘Ερωτα, 2008


Αλέξανδρος, 2010


Βρακάδες, 2012


10 χρόνια Χοροστάσι - Στον κύκλο του χρόνου

10 χρόνια Χοροστάσι – Στον κύκλο του χρόνου, 2014


Της Παναγιάς Χορευτών αχνάρια, 2016

Της Παναγιάς Χορευτών αχνάρια, 2016

 

 

Αντικριστά & Αμολυτά: Οι αναμνήσεις ενός περιηγητή, 2018