Φωτογραφίες

Αναπολήσεις, 2006

Ευετηρία, 2007

Της Φύσης και του ‘Ερωτα, 2008

Αλέξανδρος, 2010

Βρακάδες, 2012

10 χρόνια Χοροστάσι - Στον κύκλο του χρόνου

10 χρόνια Χοροστάσι – Στον κύκλο του χρόνου, 2014